Home Jetstik Uses Instructions Contacts
Click here for a full printable PDF version of the instructions.
Gallery

Instructions in other languages: French   Spanish   Italian   Norwegian   Finnish

Lue ohjeet kokonaan ennen kuin käytät JET STIKiä.

VAROITUS:

KÄYTÄ AINA silmäsuojuksia, kuulosuojaimia, hengityssuojusta sekä hansikkaita käyttäessäsi JET STIKiä.
VARMISTA että poistoletkusta virtaa aina vettä kun JET STIK on toiminnassa tai vapaalla.
ÄLÄ KOSKAAN käytä asetyleeniä tai maakaasua JET STIKissä.
HUOLEHDI riittävästä ilmastoinnista.
PYSY KAUKANA syttyvistä materiaaleista käytön aikana.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET:

Graniitin ja muiden kivilajien kanssa työskentely on aina vaarallista. Käyttäessäsi JET STIKiä ole tietoinen kaikista riskeistä, sekä tiedetyistä että muista, jotka liittyvät kivityöhön, kivipölyyn, propaanikaasuun, happeen, veteen ja painovoimaan.

JET STIK pitää kovaa ääntä joka saattaa vaurioittaa kuuloa. Käyttäjän ja paikalla olevien tulee aina käyttää kuulosuojaimia.

Graniitti- ja muiden kivipölyjen hengittäminen voi aiheuttaa pölykeuhkon sekä muita keuhkovaivoja, jotka saattavat olla hengenvaarallisia. JET STIKiä käyttäessä tulee aina käyttää hengityssuojusta.

JET STIK saa aikaan korkeita lämpötiloja. Nämä saattavat polttaa käyttäjää tai sytyttää tulipalon. Pidä palonarat materiaalit poissa työtilasta. Käytä aina hansikkaita ja suojaavia vaatteita.

JET STIK käyttää vettä sisäisten osiensa jäähdyttämiseen. Vesipäästöt saattavat liukastaa pintoja, joka puolestaan saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Seiso tukevalla, pitävällä pinnalla käyttäessäsi JET STIKiä.

Kuumia kivenkappaleita saattaa lentää mihin suuntaan hyvänsä JET STIKiä käytettäessä. Käyttäjän ja paikalla olevien tulee käyttää silmä- ja kasvosuojuksia, sekä suojaavaa vaatetusta. Kuumat kivenkappaleet saattavat sytyttää tulipalon, joten pidä kaikki palonarat materiaalit poissa työalueelta. Käytettyäsi JET STIKiä, tarkista ympäröivä alue syttyneiden tulien varalta.

Älä koskaan käytä asetyleeniä (C2 H2) tai maakaasua JET STIKin kanssa. Se on suunniteltu toimimaan propaanilla (C3 H8) ja hapella (02). Muut kaasut saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, huonolaatuista jälkeä, tai molempia.

Estääksesi liekitettävän kiven halkeamisen, laske vettä poistoletkusta sen päälle. Tästäkin huolimatta kivi saattaa joskus haljeta ja tippua työpöydältä, aiheuttaen vahinkoa. Pidä teräskärkisiä saappaita ja vakauta kivi ennen työn alkamista.

Jos haluat elää ilman riskejä, älä käytä JET STIKiä.

Jos valitset käyttää JET STIKiä, sinun täytyy hyväksyä kaikki sen käyttöön liittyvät riskit, mainittiin ne tässä oppaassa tai ei. JET STIKin omistajan velvollisuus on antaa nämä ohjeet jokaiselle joka työkalua käyttää, ja varustaa nämä henkilöt hengityssuojuksillla, sekä kuulo- ja silmäsuojuksilla. Sinun velvollisuutesi on tarkistaa JET STIK, sen letkukerä ja venttiilit ennen jokaista käyttökertaa.

Ohjeita muilla kielillä löydät osoitteesta www.jetstik.com, tai voit ottaa meihin yhteyttä numeroiden 603-323-2323 ja 800-639-2021 (USA ja Kanada), tai faxin 603-323-2322 välityksellä. JET STIKin ja tämän oppaan tekijät eivät ole vastuussa näiden käytöstä.

KUVAUS

Kädessä pidettävä JET STIK-poltin on minikokoinen vesijäähdytetty raketti.

Polttokammioon polttimen kärjessä ruiskutetaan happea 3,4:n baarin (80 psig) ja propaania (C3 H8) 2,7:n baarin (40 psig) voimakkuudella. Nämä kaasut palavat kammiossa kokonaan 3000:n Celsiuksen (5,300 Fahreinheitia) kuumuudella. Kaasut purkautuvat kärjen kautta 1500:n metrin sekuntivauhtia (5000 jalkaa sekunnissa).

Nämä suuret nopeudet nostavat lämmönsiirtonopeutta, ja tekevät JET STIKistä tehokkaan välineen graniitin liekkiviimeistelyyn.

Liekki syntyy polttimen sisällä, eivätkä ulkoiset olosuhteet vaikuta siihen. Liekkiä ei voi sammuttaa vedellä.

Koska sytytyskammio sulaisi ilman jatkuvaa vesijäähdytystä, JET STIKin letkukerä on varustettu painelukolla joka katkaisee polttoaineen virtauksen jos veden paine laskee liiaksi. Koska tämä on painekatkaisin, eikä virtauskatkaisin, käyttäjän tulee varmistaa että poistoletkusta virtaa aina vettä.

JET STIKin käyttäminen

Kytke vesiletku vesipisteeseen jossa on vähintään 2,7:n baarin (40 psig) paine. Työkalu käyttää noin neljä litraa (yhden gallonan) vettä minuutissa. Älä tuki poistoletkun päätä.
Kytke kaasuvaranto propaaniventtiiliin joka on kiinnitetty sadan naulan (n. 450kg) propaanitankkiin. Pienemmät tankit mahdollistavat vain lyhyen toiminta-ajan. Varmista että tankki on tuettu tai kiinnitetty niin ettei se kaadu työn aikana. Säädä propaaniventtiili 2,7:än baariin (40 psig).
Kytke happiletku happiventtiiliin joka on kiinnitetty happisylinteriin. Varmista että sylinteri on tuettu tai kiinnitetty niin ettei se kaadu työn aikana. Säädä happiventtiili 3,4:än baariin (80 psig).
Varmista että kaikki liitokset ovat tiiviitä. Pue päälle silmäsuojukset, kuulosuojaimet sekä hengityssuojus.
Käännä vesi päälle. Tarkista että vettä virtaa poistoletkun lävitse ennen kuin sytytät JET STIKin. Käännä JET STIKin säädin start/idle asentoon. Käytä polttimen kärjessä olevaa kipinäniskijää. Kun JET STIK on sytytetty, käännä säädin run asentoon ja ala töihin. Kun käännät säätimen run asentoon, työkalu puskee taaksepäin.
Pidä työkalu mahdollisuuksien mukaan osoitettuna poispäin itsestäsi. Graniittia pinnoitettaessa kärki koskee pintaan vinossa, 10-25:n asteen kulmassa.

 

 

Order
Home Uses Instructions Gallery Order Contacts